sahmeranduasi.org https://www.sahmeranduasi.org Şahmeran Duası, Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2019, sahmeranduasi.org Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0000 Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0000 60 Cübbeli Ahmet Hoca Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/cubbeli-ahmet-hoca-sahmeran-duasi.html Thu, 29 Nov 2018 14:34:29 +0000 Şahmeran Duası sahih hadis kitaplarında bulunmamasına rağmen içinde Esma'ul Husna'yı barındırması sebebi ile itibar gören bir duadır. Esma'ul Husna her derde deva olarak bilinir ve Ar'af Suresi 180. ayette mealen; " En güzel isiml Şahmeran Duası sahih hadis kitaplarında bulunmamasına rağmen içinde Esma'ul Husna'yı barındırması sebebi ile itibar gören bir duadır. Esma'ul Husna her derde deva olarak bilinir ve Ar'af Suresi 180. ayette mealen; " En güzel isimler Allahındır. Öyleyse Allaha bu isimlerle dua edin " buyurulur. Bu emre mukabil bu dua diğer dualar arasında özel bir yer bulmaktadır.  Şahmeran Duasının içerisinde Allah'ın bütün isimleri bulunmaktadır. 
Bir çok alim ; Ayetel' Kursi de ve Al-i İmran Suresinde geçen " Allah'u la ilahe illa Huve'l Hayyu'l Kayyum " ayet-i kerimesinin İsm-i Azam olduğunu söylemişlerdir..Şahmeran Duasıda bu ayet-i kerime ile başlamaktadır.

Allahu Tealadan önemli bir hacette bulunulacağı zaman, mutlaka abdestli olunmalı ve iki rekat namaz kılınmalıdır. Abdestli olmak ve namazla yardım istemek, duanın kabulünü sağlamakta önemli bir etkendir ve Allah'u Tealanın rahmetini celbetmeye vesiledir. Şahmeran duasının besmele, hamdele ve salvele ile başlanması  duanın kabul görmesinde vesiledir.

Şahmeran duası, genel olarak okunabileceği gibi, kısmet ararken, maddi anlamda sıkıntıdayken, iş arama aşamasında ya da okulda başarılı olmak için, dertli olanların deva bulmasına, çıkmazda olanların huzura kavuşması için etkili olan bir duadır. Şahmeran duası içeriğinde, Kelime- i Tevhid ve Esma'ul Husna bulundurması sebebi ile; doğru olarak okunduğunda, hastaların da şifa bulmasına vesile olmaktadır.

Cübbeli Ahmet Hoca Şahmeran Duası
 • Sevgi ve muhabbet için 3 gün 61 defa okunur.
 • Her niyet için 41 defa okunur.
 • Rahat uyku için 3 defa okunur.
 • Cin ve şeytan şerrinden, korkulardan emin olmak için sabah akşam okunur.
 • Nazara karşı 7 defa okunur.
Şahmeran Duası:
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Hayyu’l Kayyum 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Aliyyu’l hakim 
 • Allahu la ilahe illa Huve's Semiu’l Alim 
 • Allahu la ilahe illa Huver' Rahmanur' Rahim 
 • Allahu la ilahe illa Huve'l Vahidu’l Ehad 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Ferdü’l Varid 
 • Allahu la ilahe illa Huve Raufu’r Rahim 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Aziz’ur Rahim 
 • Allahu la ilahe illa Huve’z Zahiru’l Batın 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Ahadu’s Samed 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Fettahu’l Alim 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Azizu’l Alim 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Kadiru’l Kadir 
 • Allahu la ilahe illa Huve’ Rafiu’l Alim 
 • Allahu la ilahe illa Huve’r Rabbü’l Arş’il Azim 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Meliku’l Kudüs 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Hakku’l Mübin 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Baisu’l Varis 
 • Allahu la ilahe illa Huve’l Esmau’l Hüsna 
 • Huve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehu’d-din 
 • Subhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin.   
 • Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin  
]]>
Şahmeran Duası Kaç Kere Okunur https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-kac-kere-okunur.html Thu, 29 Nov 2018 15:51:32 +0000 Şahmeran Duası Kaç Kere Okunur; Şahmeran duası bir çok dileğin kabulü için okunan bir duadır. Tılsımı çok etkili olan bu duayı herkes bilir. Mutlaka her insan ömrün de bir kez bile olsa duadan medet umduğu olmuştur. An Şahmeran Duası Kaç Kere Okunur; Şahmeran duası bir çok dileğin kabulü için okunan bir duadır. Tılsımı çok etkili olan bu duayı herkes bilir. Mutlaka her insan ömrün de bir kez bile olsa duadan medet umduğu olmuştur. Ancak duaların da kendilerine özgü gizemleri ,sırları vardır. Bir çok duanın okunma saati şekli sayısı, okunacağı derde göre değişiklik göstermektedir. Şahmeran duası da bu sırlarla dolu bu gizemli dualardandır. Şahmeran duası kaç kere okunur, neye ne için okunur gibi her sıkıtı için ayrı özellik ve sayı istenilen bir dilek duası çeşitidir. Şahmeran duası içinde Hz Allah'ın (celle celaluhu) adlarını bulundurduğu için hikmeti oldukça fazla ve kabulü çok hızlı olan dualardandır. Şahmeran duasına başlamadan evvel abdestli bir şekilde Esma-ü Hüsna'dan en az üç tanesini çekmekte, şahmeran duasının kabulünün hızlanmasın da büyük etkisi vardır. Önemli bir ayrıntı var ki o da şahmeran duası kaç kere okunur, sıkıntıya göre değişiklik gösteren bu dua yine sıkıtının durumuna göre sayı farklılığı da göstermektedir. Buda bu duanın gizemini bize kanıtlamaktadır. Örneğin doktora gittiğimizde bize bir antibiyotiği  sabah akşam bir hafta boyunca içmemiz söylenir, bu süreleri hastalığımızın durumuna göre karar verip uzatır ya da kısaltabilirse; şahmeran duası da farklı durumlara göre okuma günü uzar ya da bir kaç gün gibi kısa sürebilir.

Şahmeran Duası Kaç Kere Okunur
 • Gönlümüzde ki dileğin kabulü için 41 defa okunmalıdır.
 • Günahların affı ve bağışlanmak için sabah akşam 1 defa okunmalıdır.
 • Satılmayan bir mal için 11 gün boyunca 7 defa okunmalıdır.
 • Kısmetin açılması için 21 gün boyunca 7 defa okunmalıdır.
 • Sevgi ve muhabbet oluşması ve devamı için 3 gün boyunca 61 defa okunmalıdır.
 • Bir işe girmek için 7 gün boyunca 7 defa okunmalıdır.
 • Korkmadan rahat bir uyku uyumak için 3 defa okunmalıdır.
 • Büyüden kurtulmak, cin ve şeytanın şerrinden korunmak için sabah akşam 1 defa okunmalıdır.
Unutulmamalıdır ki; duaya başlarken niyet ve temiz bir kalple iman etmek çok önemlidir. Başlamadan evvel abdestli olmak ve besmele ve salavat getirmekte fayda vardır. Şahmeran duası kaç kere okunur sorusuna ve nasıl okunmalıdır sorularına net bir şekilde rakam ve gün olarak yazdığımız gibi uyulursa. yüce Allah'ın izni ile açılmayacak kilit ve kapı, çözülmeyecek sıkıntı ve geçemeyecek dert yoktur.]]>
Gerçek Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/gercek-sahmeran-duasi.html Fri, 30 Nov 2018 10:16:11 +0000 Gerçek Şahmeran Duası diye bir dua bulunmamaktadır. Çünkü bu duaya kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim de geçmemektedir. Ayrıca bu duayı doğrulayan veya okuyan İslam alimleri de bulunmamaktadır. Fakat gerçekte Şahmeran Du Gerçek Şahmeran Duası diye bir dua bulunmamaktadır. Çünkü bu duaya kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim de geçmemektedir. Ayrıca bu duayı doğrulayan veya okuyan İslam alimleri de bulunmamaktadır. Fakat gerçekte Şahmeran Duası diye okunan duanın içerisinde Allah'ın isimleri yani Esmül Hüsna bulunduğu için tabiki bir şifa mucizesidir. Ayrıca gerçek şahmeran duası toplama bir duadır. İçerisinde Allah'ın isimleri ve salavatlar bulunmaktadır. Gerçek şahmeran duasının tesiri için duayı abdestli okumak, salavat getirerek ve besmele çekerek okumak daha eftaldir.

Gerçek Şahmeran Duasının Arapçası Nedir
 • Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum. Allahu la ilahe illa Huvel Aliyul Hakim.
 • Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver Rahmanurrahim.
 • Allahu la ilahe illa huvel Vahidul Ehad. Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
 • Allahu la ilahe illa Huvel Raufur Rahim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ur Rahim.
 • Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
 • Allahu la ilaha illa Huvel Fetta'ul Alim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ul Alim.
 • Allahu la ilahe illa Huvel Hannan'ul Menna'ul Deyyan. Allahu la ilahe illa Huvel Kadir'ul Kahiru.
 • Allahu la ilahe illa Huver - Rafiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver - Rabb'ül arş'il Azim.
 • Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs. Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
 • Allahu la ilahe illa Huvel  Bais'ul Varis. Allahu la ilahe illa Huvel Esma'ül Hüsna.
 • Huvel Hayy'u la ilahe illa Huve Faid'u Muhlisine Lehuddiyn.
 • Subhane birahmetike ya erhammerrahim
 • Velhamdu-lillahi rabb'ul alemin.
Gerçek Şahmeran Duasının Anlamı Nedir
 • Her şeye hayat veren tüm hayatımızın gerçek sahibi  Rabb'im. senden başka ilah yokturdur. 
 • En yüce olan Rabb'im. senden gizli hiçbir şey yokturdur.
 •  Sen her şeyi duyup, gören ve bilensin. Sen en merhametli olansın.
 •  Her şeyin tek, eşsiz, ortaksız yaratıcısı olan Allah'ım senden başka ilah yokturdur.
 • Eşsiz Rabb'im. sen en merhametli ve en şefkatli olansın. Büyük  azametli, merhametli, her şeye galip Rabb'im. senden başka ilah yokturdur.
 • Her şeyi hakkıyla ve hikmetle açan Rabb'im., her şeye gücü yeten Kadir Rabb'im.
 • Arşın ve yeryüzünün her şeyin sahibi olan Allah'ım sen tüm gaflet, acizlik ve noksanlardan uzaksın.Senden başka ilah yokturdur.
 • Ölenleri diriltebilecek tüm varlıkların gerçek sahibi Rabb'im. senden başka ilah yoktur.
 • Bütün güzel sıfatlar, isimler sana aittir. 
Gerçek Şahmeran Duasının Fazileti Nedir
 • Uyku sorunları olanlar gece yatmadan önce 3 kez okuyabilir.
 • Nazardan korunmak isteyenler 7 kez okuyabilirler.
 • Dileği olanlar 41 defa okuyabilirler.
 • Psikolojik sorunları olanlar, ferahlamak isteyenler, şeytanın ve cinlerden korunmak isteyenler de okuyabilirler.
 • İsteyen kişiler kötü ve haram işlerden uzaklaşmak niyetiyle her gün okuyabilirler.
 • İnsanlar dünyevi anlamda isteklerini gerçekleştirmek isteyenler bu duayı okuyabilirler.
]]>
Şahmeran Duası Faydaları https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-faydalari.html Fri, 30 Nov 2018 22:51:59 +0000 Şahmeran Duası Faydaları, Şahmeran Duası Cenab-ı Allah’ ın nazarında makbul olan dualardandır. Bu duanın içinde Allah’ın isimlerinin bulunmasından dolayı duaların kabul olma ümidini artırır.   Dua Okumanın Şahmeran Duası Faydaları, Şahmeran Duası Cenab-ı Allah’ ın nazarında makbul olan dualardandır. Bu duanın içinde Allah’ın isimlerinin bulunmasından dolayı duaların kabul olma ümidini artırır.   

Dua Okumanın Şartları

Şartlarına uygun olarak okunan dualar elbette kabul olur, Şahmeran duasının faydalarına geçmeden önce dua okumanın genel olan bazı şartlarını burada hatırlamakta yarar görüyorum.

 • Dua etmeden önce, bilerek veya bilmeden işlenmiş olan günahlardan tevbe etmelidir.
 • Hayırlı bir iş yapılarak mutlaka sadaka vermeye özen gösterilmelidir.
 • Duaya gönülden inanarak ve en içten duygularla okunmalıdır. Kusur ve günahlarım var o yüzden benim duam kabul olmaz demeden güzel düşünerek dua okunmalıdır.  Allah kusurları af eder, o erhamerrahimdir, duamı mutlaka kabul eder diye düşünmelidir.
 • Duanın öncesinde iki rekat namaz kılınmalıdır.
 • Abdestli olarak ve yüzü kıbleye çevrilmiş halde diz çökerek oturmalı, fena bir iş için dua okumamalıdır.
 • Duayı tenha, temiz ve hoş kokulu bir yerde kendi elbisesi de temiz olarak yapmalıdır. Zira her Müslüman temizdir ve temiz olmalıdır. Zaten Peygamber efendimizde “Müslümanlık temizliktir” buyurmuştur. Duayı okuyan kişi gönlünü anılardan, vesvese, hırs, şehvet, gazap ve kinden temiz tutmalıdır.
 • Duayı yavaşça, kendisi duyacak şekilde, ve yalvararak okumalı,ellerini yüzünün hizasında açarak kaldırmalıdır.
 • Duayı okuduğu zaman yarıda kesilmemeli, başka bir işle uğraşmamalıdır.
 • Duaların yapılacağı zamanları gözetip, iyi zamanlarda dua yapmalıdır. Aslını ve ne işe yardığını bilmediği duayı okumamalı, peygamber efendimiz ve İslam alimlerinden öğrenildiği şekilde okumalıdır.
 • Dua ederken yukarı kaldırdığı ellerini, dua bitince yüzüne sürmelidir.
 • Mümkünse dualarını ümmeti Muhammed için yapmalıdır (kendisi de ümmeti Muhammed olduğu için duanın kendisine faydası olur.
 • Dua bitince fakirlere bir miktar sadaka verilmeli
 • Eğer duasında bir şart veya vaadi varsa, isteği yerine geldiğinde sözünü yerine getirmelidir.

Duanın Kabul Zamanları

Dua yapılırken bu genel şartları yerine getirmenin yanında bazı özel vakitleri gözetmek lazımdır. Özet olarak o vakitleri de burada belirtip, Şahmeran duasının faydalarına geçebiliriz. Ezan ve ikamet arasındaki vakitte, Yolculuk esnasında, hasta iken hastanın yaptığı dua, Yağmur yağarken yapılan dua, Kabeyi görünce yapılan dua, Arife günü, Recep ayının ilk gecesi, İftar vakti, Gece yarısından sonra, Ramazan ayında, Oruçlu iken, Cuma gecesi, Harp meydanında, Misafirlikte, Kalp hüzünlü iken, Secde anında, Bayram geceler farz namazlardan sonra, Kandil gecelerinde, Hacer-ül Esved’in yanında, Zemzem içilirken yapılan duaların kabul olacağını İslam alimleri bizlere bildirmişlerdir.

Şahmeran Duası Faydaları Nelerdir 

Şahmeran duasını okumaya başlamadan önce hangi konuda okuma yapılacaksa ona göre niyet edilir. Okumaya hamdele, besmele ve de salvele ile başlanır.

 • Şahmeran duası 7 gün okumaya devam edilirse, tüm dertlere faydası olur.
 • Kısmet açmak, kısmet bulmak işe girmek isteyen, psikolojik sıkıntısı olanlar ve hastalar Cenab-ı Hakkın izni ile fayda bulur.
 • Şahmaran duası ile muhabbet ve sevgi için 3 gün boyunca arkası kesilmeden 61 kez okuduğunda faydasını görür.
 • Meşru olan bütün dilekler için ise 41 defa okunarak faydası görülür
 • Şahmeran duası, 7 defa okuyarak nazardan korunmada faydalıdır,
 • şeytan ve cinin şerrinden korunma, gönlünün rahatlaması, kötülük ve şerlerden sakınma ile günahlarının af edilmesi için ise her sabah, akşam birer kez okunur. Geceleri korkanlar ya da rahat uyumak isteyen 3 kere okuduğu takdirde Şahmeran duasının faydalarını görür.

]]>
Her Dilek İçin Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/her-dilek-icin-sahmeran-duasi.html Sat, 01 Dec 2018 07:36:11 +0000 Her dilek için Şahmeran duası, Şahmeran duası çok hikmetli ve hemen hemen her dilek için okunan bir duadır. Şahmeran duasının da kendine özgü okunuş adapları vardır. Her dilek için şahmeran duası bu kurallara uyarak  Her dilek için Şahmeran duası, Şahmeran duası çok hikmetli ve hemen hemen her dilek için okunan bir duadır. Şahmeran duasının da kendine özgü okunuş adapları vardır. Her dilek için şahmeran duası bu kurallara uyarak okunduğu zaman; tılsımıyla zor olan işlerin kolaylaşmasında, işlerin çözülmesinde, kısmet açmakta ve bir çok konuda çözüm olmuştur. İçinde Allah'ın isimlerinin olduğu için kabulü çok çabuk olan bir duadır ve her dilek için okunur.

Her insan her derdinin dermanını bazen doktor ya da başka bir aracı ile çözemez. İşte böyle durumlarda dua insanların sıkıntıdan kurtuluş anahtarıdır. Her dilek için şahmeran duası da okunan dualar arasındadır. Yeri göğü tutan duadır deyimi de buna örnektir. İşte şahmeran duası da bu dualardandır. Allah'ın kullarına bir hediyesi de diyebiliriz şahmeran duasına.  Her dilek için okunan Şahmeran duası her kapının kilidini açar ve ölüm dışında hemen hemen her derdin devasını tılsımında barındırır. Her dilek için şahmeran duası okunabilir. Her dilek için Şahmeran duasının okunuş koşullarına uyulduğu taktirde açılmayacak kapı kabul olmayacak dilek yoktur. 

Her dilek için Şahmeran duası okunmadan önce uyulması gereken kurallar
 • Öncelikle halis bir kalp ve inanarak başlamak
 • Abdestli olmak
 • Besmele çekmek
 • Salavat-i şerife getirmek
 • En önemlisi ise her dilek için şahmeran duası farklı rakamlarda okunur. Bu koşullara uyulduğu takdirde her dilek için şahmeran
 • duası okunabilir ve sonuç alınır. Bazı  dilekler için okuma şekilleri şöyledir;
 • Sevgi muhabbet için üç gün boyunca 61 defa okunmalıdır.
 • Korkusuz rahat uyumak için yatmadan önce üç defa okunmalıdır.
 • Nazara karşı yedi defa okunmalıdır.
 • Günahların affı ve kötülüklerden korunmak için sabah akşam birer defa okunmalıdır.
 • Ayrı olanların(eşler-sevgililer) kavuşması ve ara düzelmesi için üç gün boyunca yedi defa okunmalıdır.
Her dilek için şahmeran duası okunuşu:

Allahu la ilahe illa Huver rahmanürrahim
Allahu la ilahe illa Hüvel Vahidul Ehad.allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid
Allahu la ilahe illa Huve Raufur Rahim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ur  Rahim
Allahu la ilahe illa Huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta'ul Alim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ul Alim.
Allahu la ilahe illa Huvel Hannan'ul Mennan'ul Deyyan. Allahu la ilahe illa Huvel Kadir'ul Kahiru.
Allahu la ilahe illa Huver_Rafiul Alim.allahu la ilahe illa Huver-rabbül arş'il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel melikul Kuddüs. allahu la ilahe illa huvel huvel hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa huvel bais2ul varis. allahu la ilahe ila huvel esmaul hüsna.
Huvel hayy'u la ilahe illa Hüve Fadi'u Muhlisine Lehuddiyn.
Subhane birahmetike ya erhamerrahimin. Velhamdu-lillahi rabbil alemin. (Amin)
  Her dilek için şahmeran duasının okunuşu da bu şekildedir.
]]>
Şahmeran Duası Ne İçin Okunur https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-ne-icin-okunur.html Sun, 02 Dec 2018 06:23:32 +0000 Şahmeran Duası Ne için Okunur, bu duada Allahü Tealanın Yüce Esma'ül Hüsnası yer almaktadır. Allah'ın isimleri her derde deva olduğu bilinmektedir. Şahmeran duasında da Allah'ın güzel isimleri olduğu için her derde deva Şahmeran Duası Ne için Okunur, bu duada Allahü Tealanın Yüce Esma'ül Hüsnası yer almaktadır. Allah'ın isimleri her derde deva olduğu bilinmektedir. Şahmeran duasında da Allah'ın güzel isimleri olduğu için her derde deva olabilmektedir. Şahmeran duasını uygun ve doğru şekilde yapan kişilerin muratlarına erdikleri görülmüştür. Bazı görüşlere göre bu dua terk eden sevgiliyi geri getirmek, korkan bir kişinin korkusunu yenmesine, birisini kendisine bağlayıp aşık etmek için, insanlara sevimli yani şirin görünmek için, sevdiğin kişinin gözü senden başkasını görmemesi yani kendine bağlamak, dünyevi anlamda herhangi bir dileğinin yerine gelmesi için ve buna benzer birsürü dilekler için okunmaktadır. Aralıksız olarak 7 gün üst üste okumak gerekmektedir. İlk gün ise okumaya başlamadan önce 2 rekat hacet namazı kılınır ve duayı ne için okuduğu belirtilir. Diğer günlerde ise ne için okunduğu akılda tutulur ve dua okunur. Aslında herhangi bir sayı belirtmek doğru değildir. Duayı okumadan önce abdestli olmak ve okumadan önce Besmele çekmek niyetin daha çabuk gerçekleşmesi için yardımcı olmaktadır.

Şahmeran Duası Okunma Sebepleri;
 • Dilediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi için okunur.
 • Aşk için yani hayatınıza hoşlandığınız kişinin girmesi için okunur.
 • Sevgi ve muhabbet için okunur.
 • Niyet için okunur yani istekler için.
 • Rahat uyku için gece yatmadan önce okunur.
 • Cin ve şeytandan, kötülüklerden korunmak, gönül rahatlığı ve günahların affı için her gün sabah ve akşam birer defa okunur.
 • Nazara karşı her gün okuyabilirsiniz.
Bu şekilde okuduktan sonra ise geri kalanı Allah'a bırakılmaktadır. O isterse Allah'ın güzel isimleri hatırına yine kabul edecektir. 

Şahmeran Duasının Arapça Okunuşu şu şekildedir:
 • Allah'u la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum
 • Allah'ula ilahe illa Huvel aliyul Hakim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim
 • Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid
 • Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim
 • Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed
 • Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna
 • Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
 • Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
 • Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin
Not: Arap ve Türk alfabesinde bulunan harfler birbirlerinin karşılamadığı için asl olan arapça okunuşu dinlemek ve ondan sonra okumaktır

Şahmeran Duasının Anlamı Şu Şekildedir:

Her şeye hayat vererek ayakta tutan gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce hikmet sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri olmayan Rabbim sen yaradılanlarına karşı merhametli ve şevkatli olansın. Merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Ölenleri diritecek olan ve bütün olanların gerçek varisi Allah'ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler sana aittir.
]]>
Şahmaran Duasının Fazileti https://www.sahmeranduasi.org/sahmaran-duasinin-fazileti.html Sun, 02 Dec 2018 07:44:31 +0000 Şahmeran Duasının Fazileti; Dua, kelime anlamı olarak istemek yakarmak ve yardım talep etmek anlamına gelir. Dinen ise kulun acizliğini ve fakirliğini bilerek edeple ve saygı ile kendini yaratan yüce Allah'tan yardım istemesid Şahmeran Duasının Fazileti; Dua, kelime anlamı olarak istemek yakarmak ve yardım talep etmek anlamına gelir. Dinen ise kulun acizliğini ve fakirliğini bilerek edeple ve saygı ile kendini yaratan yüce Allah'tan yardım istemesidir. Dua bir ibadet ve zikirdir. Dua ederken yüce Allah'a en güzel kelimeler seçilmeli ve duanın kabul olacağı düşüncesi ile kapısı çalınmalıdır. Özellikle Allaha dua ederken Esmaül Hüsnayı yani güzel isimlerini şefaatçi edinerek O'na yönelmeliyiz. Allah'ın Esmaül Hüsnasını içeren şahmeran duasıda çok tesirli ve faziletleri olan bir duadır. Efendimiz Hz Muhammed s.a.v  Allah'ın güzel isimlerinin her derde deva olduğunu ve her sıkıntıda bizler için çözüm olduğunu bize bildirir.
Şahmeran duası da içerisinde Allah'ın güzel isimlerini taşıdığı için bir çok derde deva bir dua olarak okunabilir. Şahmeran duasını okumadan önce uygun bir şekilde abdest alıp iki rekat Allah rızası için namaz kılmalı ve sonra Allah'tan ne istiyorsak onu niyetimize alarak bu duayı okumalıyız.

Şahmeran Duasını Hangi Niyetlerle Okuyabiliriz
 • Korktuğumuz zaman korkunun giderilmesi için okunur.
 • İnsanlara güzel görünmek için okunur.
 • Terk eden sevdiğimizin geri dönmesi için okunur.
 • Sevdiğin kişinin kalbini kendine bağlaman için okunur.
 • Dünyevi herhangi bir isteğinin gerçekleşmesi için okunur.
 • Rahat uyku uyumak için okunur.
 • Günahların affı ve şeytandan ve cin'den korunmak için okunur.
 • Nazara karşı korunmak için okunur.
 • Kötülüklerden ve belalardan korunmak için okunur.
]]>
Şahmeran Duası Türkçe https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-turkce.html Mon, 03 Dec 2018 04:39:24 +0000 Şahmeran Duası Türkçe; birçok dua kitabında yer almış, internette de bulunabilen Şahmeran Duası, kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğu bilinmeyen, Allah (C.C.)'ın doksan dokuz ismiyle yazılmış bir duadır. Yine aynı Şahmeran Duası Türkçe; birçok dua kitabında yer almış, internette de bulunabilen Şahmeran Duası, kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğu bilinmeyen, Allah (C.C.)'ın doksan dokuz ismiyle yazılmış bir duadır. Yine aynı şekilde Şahmeran duasının faziletleri verilmiş fakat kimlerin rivayet ettiği bilinmemektedir. Dua etmek, kişinin isteklerini, murad ettiği şeyi Allah (C.C.)'tan istemesidir. Dua da önemli olan şey ise samimiyet olup, Allah'u Teâlâ'ya övgülerle yakarmaktır. Şahmeran Duası da isminin İslâmî bir değeri olmasa da, Esma-ül Hüsna ile yazılmış ve O'na (C.C.) övgülerle dolu bir dua olduğu için Nihat Hatipoğlu'nun da dediği gibi okunabilir bir duadır. Yapılan her duanın eninde sonunda kabul olacağını düşünerek bu duayı etmeli ve Allah'u Teâlâ'dan yakarışta bulunulmalıdır. 

Şahmeran Duası; Allahû lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyul Kayyum. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel aliyyul Hakîm. 
Allahû lâ ilâhe illâ huves Semi'ul Aliym. Allahû lâ ilâhe illâ huver Rahmanurrahim.
Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Vahidûl Ehad. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Fedül Varid. 
Allahû lâ ilâhe illâ Huver Raûfur Rahim. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Aziz'ur Rahim.
Allahû lâ ilâhe illâ Huvez Zahirul Batınû. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Ahadus Samedû. 
Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Fetta'ul Aliym. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Aziz'ul Aliym. 
Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Hannan'ul Mennan'ul Deyyân. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Kadîr'ul Kahiru. 
Allahû lâ ilâhe illâ Huver Rafiul Aliym. Allahû lâ ilâhe illâ Huver Rabbûl arş'il Aziym.
Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Melikûl Kuddûs. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Hamdul mübin.
Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Bais'ul Varis. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Esmaûl Hüsna.
Huvel Hayy'u lâ ilâhe illâ Huve Fadi'u Muhlisîne lehûddiyn. 
Subhâne birahmetike yâ erhamerrâhimiyn. 
Velhamdu lillâhi Rabbil alemin.

Şahmeran Duası Türkçe Anlamı; 

Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabb'im. Sen'den başka ilah yoktur. Her şeyden Yüce olan Hikmet sahibi Rabb'im. Sen, gizli ve sağlıklı her şeyi bilir ve iletirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabb'im. Sen'den başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabb'im. Sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabb'im. Sen'den başka ilah yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyi Hikmet ile açan Allah'ım. Her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım. Büyük arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah'ım. Sen'den başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım. Sen'den başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.
]]>
Malın Satılması İçin Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/malin-satilmasi-icin-sahmeran-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 03:44:37 +0000 Malın satılması için şahmeran duası; Bir malın her hangi bir sorundan dolayı sayılamayabilir. Satılmayan mallar ya o mal için bereketsizlik söz konusudur yada o malı satacak olan kişinin  satmak istediği mal için el
Malın satılması için şahmeran duası; Bir malın her hangi bir sorundan dolayı sayılamayabilir. Satılmayan mallar ya o mal için bereketsizlik söz konusudur yada o malı satacak olan kişinin  satmak istediği mal için elinden geldiği kadar Allah'ın emirleri içinde o malı helal bir şekilde kazanmaya niyet etmediği için olabilir. Bu sebeplerden dolayı satılamayan mallar için o malın üstündeki bereketsizliği kaldırmak veya malın helal bir şekilde satılmasını sağlamak için çeşitli dualar mevcuttur. Bu duaları o malın gerçekten helal bir şekilde satılmasını isteyen bir kişi içten Allah rızasını gözetecek bir şekilde yapması lazımdır. Satılamayan mallar için çeşitli dualar okunabilir. Ancak herhangi bir malın satılması için şahmeran duası genelde etkili bir yöntem olduğu söylenmektedir. Şahmeran duası tesirini lokman hekimin iliminde alır. Öncelikli olarak şahmeran duasının etkisinin ne koşulda etkili olduğunu anlayabilmek için bu duanın hikayesini anlamak lazım. Lokman hekim zamanında lokman hekimin geçim kaynağı odun satmakmış. Odun toplarken arkadaşı tarafından haince ihanete uğrayan lokman hekim mağaraya atılır. Mağaraya atılan lokman hekim mağaradan çok sıkılır oradan çıkmanın yöntemlerini aramaya başlar şahmeran denilen yılanla aynı mağaraya düşen adamı şahmeran anlar ve lokman hekimi bir şartla dışarı çıkarır. Şahmerana söz veren lokman hekim dışarı çıkar ve arkadaşlarına kavuşur. Belli bir zaman geçtikten sonra o dönemin kralın kızı hastalanır tedavisi için ise şahmeranın vücudundaki su ile iyileşmesi sağlanacaktır. Lokman hekim verdiği sözü unutarak şahmeranın yerini söyler ve şahmeran dışarı çıkıp kaybolur. 

Malın satılması için şahmeran duasının tesiri için mutlak gusül alınmalıdır. Daha sonra şahmeran duasına başlamadan önce bir fatiha üç felak ve üç nas suresi okunur. Bu okunan surelerden sonra doksan dokuz kez ihlas suresi okunur ve ondan sonra şahmeran duası 41 kez okunur.

Malın satılması için şahmeran duası
 • Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum
 • Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
 • Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim
 • Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
 • Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad
 • Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
 • Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim
 • Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ur Rahim.
 • Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu
 • Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
 • Allahu la ilahe illa Huvel Fetta'ul Alim
 • Allah'u la ilahe illa Huvel Aziz'ul Alim.
 • Allahu la illa Huvel Hannan'ul Mennan'ul Deyyan
 • Allahu la ilahe illa Huvel Adir'ul Kahiru.
 • Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim
 • Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş'il Azim.
 • Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs
 • Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
 • Allahu la ilahe illa Huvel Bais'ul Varis
 • Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.
 • Huvel Hayy'u la ilahe illa Huve Fadi'u MuhlisineLehuddiyn
 • SubhaneBirahmetike ya E:rhamerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.
Şahmeran duası okunmadan önce gereken niyet yapılır. Eğer okunan dua Allah katında etkili olmuşsa o kişinin satmak iç.in uğraştığı malın satılması için Allah'ın izni ile satılmış olur. 
]]>
Arif Arslan Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/arif-arslan-sahmeran-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 12:42:30 +0000 Arif Arslan şahmeran duası; Arif Arslan ilim alanında kendini geliştirmiş olan bir din adamıdır. Bir çok eseri bulunan arif arslan İzmir'de ilahiyat fakültesini bitirerek kendini ilim alanında geliştirdi. Daha sonrasında sub Arif Arslan şahmeran duası; Arif Arslan ilim alanında kendini geliştirmiş olan bir din adamıdır. Bir çok eseri bulunan arif arslan İzmir'de ilahiyat fakültesini bitirerek kendini ilim alanında geliştirdi. Daha sonrasında subay olarak askerlik görevinde bulundu .Askerlikten sonra öğretmenliğe başladı. Çeşitli alanlarda kendini geliştiren Arif arslan şiire önem verdi. Daha sonrasında birçok programa katılan arif arslan yazdığı dini makale ve yazıtlarıyla adı çok fazla duyuldu. Arif arslan İzmir'de ilahiyat okuduğu dönemde kendini çok fazla geliştirdi. Farklı okullarda çalışan Arif arslan halen ilmine devam edip çalışmaktadır. Bunu dışında Arif arslan amatörce şiir yamaktadır.

Şahmeran Duasının Faziletleri :

Şahmeran duası bütün dualardan daha etkili ve daha üstün bir dua olarak nitelendirilmektedir. Çünkü şahmeran duasının içinde Allah'ın isimlerinin toplanmasından dolayı duaların en güzeli şahı olarak nitelendirilmektedir. Allah katında çok makbul olan bu dua her türlü dilek ve istekler için okunabilmektedir. Bu duanın okunmasından önce abdestli olunması şarttır. Çünkü bu duanın içinde Allah'ın isimleri toplandığı için saygı için abdestli okunması gerekmektedir. Bu okunan duanın etkisi hızlı bir şekilde olacaktır. Bu duayı okumadan önce Peygamber efendim izinde ismini geçirmek ve Allah!a hamd ve şükürle yalvarmak bu duanın daha çabuk bir şekilde olması için önemli bir ayrıntıdır. Bu dua her türlü dilek için okunur. Kısmeti açılmayan ve kısmetini arayanlar, fakir olanların helal bir şekilde fakir olmaktan kurtulup zengin olmaya, derdi olan kişilerin dertlerinin bitmesi için bu dualar okunabilir. Bu duanın etkisini göstermesi için en az yedi gün boyunca okunması lazımdır. Şifa bulmak isteyenlerin, derdine derman bulmak isteyenlerin ve isteklerinin yerine gelmesi için bu duanın doğru bir şekilde kelimelere dikkat ederek okunması gerekmektedir. Şahmeran duasının hikayesi denilen bazı kişilerde bulunmaktadır. Bu iddia sadece rivayetlerde kalmış ve olma ihtimali düşüktür. Ancak İnternet sitelerinin çoğunda bu duanın hikayesi olarak yayınlanmaktadır. Bu hikayeye inanları Allah'ın isimlerinin duanın kabul olduğu inanılmalıdır.

Arif Arslan Şahmeran Duası,
bu dua Kelime i Tevhid ile okunması gerektiğinden dolayı ilahilerden meydana gelmektedir. Bu dua özel amaçlar için bulunan Esmalar'dan oluştuğundan, çok etkilidir. 

Arif Arslan Şahmeran Duası, genellikle panik atağı bulunan hastaları sakinleştirmek için, sinirlilik için veya depresyona girmiş kişilerin bu hallerinden kurtulması için okunması gereken duaların en başında gelmektedir. Panik atağı bulunan hasta, ya da sinirlilik hali bulunan hasta ve herhangi bir derdinden kurtulmaya çalışan bir kişi bu duayı kendisi okursa sağlığına bir an önce kavuşmasında daha faydalı olacaktır. Bu duanın günde üç defa olmak üzere, yirmi birer kez okunması ve sonrasında ise ne diliyorsa Allah'tan istemesi gerekmektedir. 

Şahmeran Duası:
 • Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum
 • Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim
  Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim
  Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid
  Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim
  Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed
  Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim
  Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir
  Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim
  Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin
  Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna
  Hüve’l-Hayy’u la il]]> Şahmeran Duası Arapça https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-arapca.html Wed, 05 Dec 2018 07:40:48 +0000 Şahmeran Duası Arapça; Allah katında Allah'ın dualarından makbul olan bir duadır. Şahmeran duasının Allah katında bu kadar değerli olmasının nedeni şahmeran duasının içinde Allah'ın isimlerinin geçmesinden dolayıdır. Al Şahmeran Duası Arapça; Allah katında Allah'ın dualarından makbul olan bir duadır. Şahmeran duasının Allah katında bu kadar değerli olmasının nedeni şahmeran duasının içinde Allah'ın isimlerinin geçmesinden dolayıdır. Allahhuves 'ın isimleri bütün dertlere, isteklere, sevinçlere karşı okunduğunda Allah'ın isimlerinin mucizesi sayesinde kabul olması istenilen bütün duaların kabul içi okunabilecek bir duadır. Şahmeran duası Arapça  okunarak daha etkili bir verim alınabilir. Şahmeran duasının okunduktan sonra etkisi oldukça çabuk ve etkili bir şekilde olmaktadır. Çünkü şahmeran duası diğer dualarda olmayan Allah'ın isimleriyle gelişmiş bir duadır. Bu duayı okumadan önce mutlaka abdestli olunması gerekmektedir. Duayı okumaya başlamadan önce duaya hamd ile şükür ile, besmele ile başlamak duanın kabul olmasında oldukça etkilidir. Bu şartları yerine getirdikten sonra şahmeran duası Arapça olacak şekilde okunması gereklidir. Duaya bu şekilde başlamak ile duanın en tez zamanda kabulü için oldukça etkilidir. Şahmeran duası bütün duaların kabul olması ile birlikte çokça okunan bir duadır. Şahmeran duası en çok kısmet açmak için okunan bir dua türüdür. Zamanı gelmiş olan veya artık evlene bileceğine inanan bir kişi için kısmeti açılmayan birinin kısmetinin açılması için en kısa zamanda hayırlı güzel bir eş elde etmek için bu duayı okumak makbul bir yöntemdir. Evlenmek isteyen gençler yada olgunluk çağına ulaşmış kişilerin Allah'ın hayırlı bir eş vereceğine inanarak bu duayı okumaları iyi bir niyet ile okunması ile birlikte mutlaka hayırlı bir eşe kavuşması söz konusudur. Diğer her türlü sorunlarla yada isteklere işe girme isteyen, psikolojik sorunlar yaşayan bir bunalım içerisinde olanlar için kısacası her dert yada her deva için okunacak bir duadır. Bu duayı okurken şifanın da, derdin de ,isteklerinin kabulünün olması için Allah'a  inanmak her şeyin ondan geldiğini bilmek gereklidir.
  Şahmeran duası en az yedi gün okunsa bile bu duanın tesiri oldukça etkilidir. Ve duanın türüne göre duaya çare olmaktadır. Duanın içinde Allah'ın kelamı olduğu ve Allah'ın isimlerinin olduğunu bilerek ona göre bir tavır alarak okuma şekline önem verip okunmaya başlanmadan önce abdestli bir şekilde okunması ile  her duanın kabulü mümkündür. Çünkü bu dua her ismi kendi içinde ayrı bir faydası ve ayrı bir hikmeti bulunan Allah'ın isimleri ile okunmaktadır. Buna inanarak okunan dua mutlaka Allah katında da kabul olmasıyla kabul olur ve isteklerinize kavuşursunuz. 

  Şahmeran duasının okunuşu;

  Allahu la şlahe illa Hüvel hayyul Kayyum.
  Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
  Allau la ilahe illa huves Semiul Alim. 

  Allahu la ilahe illa Huver Rahmanülrrahim.
  Allahu la ilahe illa huvel Vahidul Ehad.

  Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
  Allahu la ilahe illa Huve Raufur Rahim.

  Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
  Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.

  Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
  Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.

  Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
  Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.

  Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru
  Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.

  Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
  Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.

  Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
  Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

  Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn.

  Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.

  Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

  Not: Arapça harfler ile türkçe harfler aynı olmadığından burada yazılan sadece benzer okuyuş. Arap alfabesi ile yazılanı okumanız daha doğru olacaktır.

  ]]>
  Şahmeran Duası Kısmet İçin Nasıl Okunur https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-kismet-icin-nasil-okunur.html Thu, 06 Dec 2018 04:22:58 +0000 Şahmeran Duası Kısmet İçin Nasıl Okunur; Şahmeran duası, çok etkili bir dua olup her derde deva olarak okunabilmektedir. Şahmeran duası içinde Allah'ın isimleri bulunur ve bu nedenle her türlü duanın kabulu için okunabilir. Şahmeran Duası Kısmet İçin Nasıl Okunur; Şahmeran duası, çok etkili bir dua olup her derde deva olarak okunabilmektedir. Şahmeran duası içinde Allah'ın isimleri bulunur ve bu nedenle her türlü duanın kabulu için okunabilir. Şahmeran duasını okuyanlar Allah' ın izniyle hiç bir zaman mahrum kalmaz. Üstelik şahmeran duası etkisini hızlı bir şekilde göstermektedir. Bu dua en az okunma şekliyle en az yedi gün bile okunsa faydasını göstermektedir. Şahmeran duası; kısmet açmak için, sağlığa geri kavuşmak için, işe girmek için ve psikolojik sıkıntı ve sorunlardan feraha kavuşmak ve benzeri her türlü sorunların giderilmesi için okunabilmektedir. Şahmeran duasının okunma amacı ne olursa olsun abdestli bir vaziyette okunmalıdır. 

  Şahmeran Duası Kısmet İçin Nasıl Okunur

  Şahmeran duası kısmet için nasıl okunur inceleyelim; ilk gün okunmaya başlamadan önce abdest alıp aynı sabah namazının sünneti gibi ikindi namazından sonra iki rekat hacet namazı kılınır. İkindiden sonra kılınan bu iki rekatlık hacet namazından sonra niyet edilerek 7  defa kıbleye dönük bir şekilde okunur.  Bu hacet namazı sadece niyet edilen birinci gün kılınmaktadır. Aynı şekilde niyet de sadece birinci gün edilir diğer günler niyete gerek yoktur. Yalnız bu duaya niyet edip başlandıktan sonra ara verilmeden 21 gün  devam edilmelidir. Şahmeran duasına ara verildiği takdirde tekrar baştan almak lazım gelir.

  Şahmeran Duası

  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum
  Allah'u la ilahe illa Hüvel' Aliyyu'l Hakim
  Allah'u la ilahe illa Huve's Semiu'l Alim
  Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim
  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidu'l Ehad
  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid
  Allah'u la ilahe illa Hüve'r Raufu'r Rahim
  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizü'r Rahim
  Allah'ü la ilahe illa Hüve'z Zahiru'n Batin
  Allah'u la ilahe illa Huve'l Ehadu's Samed
  Allah'u la ilahe illa Huve'l Fettahu'l Alim
  Allah'u la ilahe illa Huve'l Azizu'l Alim
  Allah'u la ilahe illa Huve'l Hannan'u Mennan'u Deyyan
  Allah'u la ilahe illa Huve'l Kadiru'l Kadir
  Allah'u la ilahe illa Huve'l Rafu'l Alim
  Allah'u la ilahe illa Huve'r Rabbü'l Arşi'l Azim
  Allah'u la ilahe illa Huvel' Meliku'l Kuddüs
  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'n Mubin
  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Basiu'l varis
  Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna
  Hüve'l Hayyu'l la ilahe illa hu
  Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-din
  Subhane Birahmetike Ya Erhame'r Rahimin
  Ve'l Hamdü-lillahi Rabbi'l Alemin
  ]]>
  Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi.html Thu, 06 Dec 2018 14:19:10 +0000 Şahmeran  Duası, Tüm dilekler için okunabilen dualardan biridir.  İçerisinde Allah’ın isimleri bulunduğu için Cenab-ı Hak tarafından makul olan dualardan bir tanesidir. Şahmeran duası oldukça etkili bir duadır. Şahmeran  Duası, Tüm dilekler için okunabilen dualardan biridir.  İçerisinde Allah’ın isimleri bulunduğu için Cenab-ı Hak tarafından makul olan dualardan bir tanesidir. Şahmeran duası oldukça etkili bir duadır. Duayı okumadan önce mümkünse abdest almak gerekir. Dua okunmadan önce besleme, hamdele ve salvele ile başlanması daha uygundur. Şahmeran duasını sıkıntısı olan her insan okumalıdır. Kısaca işe girmek isteyen, kısmet açmak ya da bulmak isteyen, hasta olan, çocuğu olmayan v.b sıkıntılar için okunabilir. Şahmeran duasını sürekli okumak daha hayırlıdır. Fakat alimler duanın kabul olması için en az 7 gün okunması gerektiğini söylemektedir. 7 gün şahmeran duası okuyan birinin tüm dertlerine çare bulunur denilmektedir. Ayrıca duanın içinde ilahi ve kelimi tevhidler olduğu için uygun bir şekilde okunması gerekmektedir. Bir rivayete göre şahmeran duasının gerçeğinin yok edildiği söylenmektedir. Gerçek şahmeran duasını okuyan kişilere cinlerin musallat olduğunu ve o kişinin akıl ve ruh sağlığının bozulduğu söylenmektedir. Bunun sebebi de şahmeran efsanesine bağlanmaktadır. Efsaneye göre şahmeranın ölümü halen cinler aleminde çözüme kavuşturulmamıştır ve duayı okuyan kişiye cinler musallat olmaktadır. Bu yüzden gerçek şahmeran duasını bulmaya çalışmayın.

  Şahmeran Duası Kur’an-ı Kerim’de Bulunuyor Mu

  Şahmeran yılanların kralı anlamına gelmektedir ve dilimize Farsçadan gelmiştir. Şah İran kralı, maran ise yılan anlamına gelmektedir. Şahmaran yumuşatılarak şahmeran adını almıştır. Peki şahmeran duasının bununla ne alakası var Şahmeran duası ile ilgili bilinen birçok yanlış bulunmaktadır. En büyük yanlış da şahmeran duasının Kur’an-ı Kerim’de yer aldığını düşünmektir. Şahmeran duası hiçbir dini kitapta yer almaz ve hiçbir alim tarafından zikredilmez. Yani şahmeran duası tamamen insanlar tarafından efsanelere bağlanarak oluşturulmuştur. Fakat yine de içerisinde Allah’ın güzel isimleri bulunan şahmeran duasını okumak hayırlıdır. Çünkü peygamber efendimiz sürekli hadislerinde Allah’ın isimlerini okumanın sünnet, mucize ve şifa kaynağı olduğunu söylemiştir. Şahmeran duasının kabul olduğu söylemleri de içerisinde yer alan Allah’ın isimlerinden kaynaklı olmasıdır. Fakat yine de bir dua okunurken yapılması gerekenler düşünülmeli ve duanın nereden geldiği araştırılmalıdır. Sadece Allah’ın isimlerini zikrederek duanızı edebilirsiniz. Biz yine de sizin için şahmeran duasının faziletlerinden, okunuşundan ve anlamından bahsedeceğiz.

  Şahmeran Duasının Faziletleri Nelerdir

  Şahmeran duasını okuma niyetine göre okuma şekli de değişir. Örneğin muhabbet ve sevgi isteyen kimse 3 gün boyunca toplamda 61 kere şahmeran duası okumalıdır. Fakat tüm dileklerinin kabul olmasını istiyorsa 41 kere okuması gerekir. Bunlar dışında şahmeran duasının faziletleri şu şekildedir;

  • Geceleri rahat uyumak isteyen kişiler uyumadan önce 3 kere okumalıdır. Ayrıca geceleri korkunç rüyalar gören ya da sürekli uyanan kişilerde uyumadan önce 3 kere şahmeran duası okurlarsa daha rahat uyurlar.
  • Nazardan, cin ve şeytandan korunmak isteyenler şahmeran duasını 7 kere okumalıdırlar.
  • Günahların affı, gönül rahatlığı, huzur ve kötülüklerden korunmak için sabah ve akşam olmak üzere 2 kere okunmalıdır.
  • Aşk ve sevgi için 3 gün boyunca 61 kere okunmalıdır.

  Şahmeran Duası Okunuşu Nasıldır

  Şahmeran duası Arapça olduğu için okunuşu sürekli karıştırılır ve doğru telaffuz edilmez. Duayı kelimeleri yutmadan doğru bir şekilde okumak gerekir. Şahmeran duasının doğru okunuşu şu şekildedir;

  • Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
  • Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
  • Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
  • Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la il]]> Şahmeran Duası Okunuşu https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-okunusu.html Thu, 06 Dec 2018 15:24:29 +0000 Şahmeran Duası Okunuşu, Şahmeran duası içerisinde Allah'ın bütün isimlerini içerdiği bir özellik taşıdığından dolayı her türlü duamız ve dileğimiz içerisinde okuyabiliriz. Şahmeran duası Allah'ın isimleri

   Şahmeran Duası Okunuşu, Şahmeran duası içerisinde Allah'ın bütün isimlerini içerdiği bir özellik taşıdığından dolayı her türlü duamız ve dileğimiz içerisinde okuyabiliriz. Şahmeran duası Allah'ın isimlerinden oluştuğundan dolayı çok çabuk kabul olma gibi bir özelliği vardır. Ancak bu duayı okurken abdestli olmak evladır. Bu dua her türlü durum için faydalıdır. Psikolojik sıkıntılar için, işe girmek isteyenler için, kısmetinin açılmasını isteyenler için birebirdir.

   Şahmeran Duası Okunuşu Nasıldır
   • Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum. Allahu la ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
   • Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
   • Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad. Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
   • Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
   • Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
   • Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim. Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
   • Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan. Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru
   • Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
   • Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs. Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
   • Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis. Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.
   • Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn.
   • Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.
   • Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

   ]]>
   Şahmeran Duası Ne Zaman Okunur https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-ne-zaman-okunur.html Fri, 07 Dec 2018 08:25:30 +0000 Şahmeran Duası Ne Zaman Okunur, Şahmeran duası kısmet açmak için, hayırlı bir işe başlamak için, bir işin gerçekleşmesi için, niyet ve murad etmek için okunan ve Cenahı Hakkın katında makbul olan çok önemli dualar arasın Şahmeran Duası Ne Zaman Okunur, Şahmeran duası kısmet açmak için, hayırlı bir işe başlamak için, bir işin gerçekleşmesi için, niyet ve murad etmek için okunan ve Cenahı Hakkın katında makbul olan çok önemli dualar arasında yer alır. Bu dua için Allahu Tealanın Esmaül Hüsnaları yer almaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir duadır. Şahmeran duası ne zaman okunur, özellikle ikindi vakti, güzelce bir namaz abdesti alınıp, hemen ardından Şahmeran duasını okumak bir çok derde devadır. Halsizliği, sıkıntısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve rahatsızlığı olan bir kişinin ikindi zamanı bu duayı okuması oldukça etkilidir. Allahu Tealanın izni ile sıkıntılarından kurtulur ve kendini daha iyi hisseder. 

   Şahmeran Duası Ne Zaman Okunur

   Şahmeran duası ne zaman okunur diye merak edildiğinde şahmeran duası büyük bir sıkıntısı olan kişinin sabah vakti gün ağarmadan önce hekesin uyuduğu bir vakitte Allahu Tealaya yalvara yalvara yüksek olmayan bir ses ile muradını diler ve şahmeran duasını 7 kere okursa, Allahu Tealanın izni ile en kısa sürede muradına nail olur. İyi bir işe girmek için veya işsiz kalan kişiler sabah ve akşam namazının hemen ardından bu duayı 21 kere okuyarak dua ederse, Allahu Tealanın izni ile en yakın bir süre içinde kendisi için hayırlı bir işe girer. Evlenemeyen bir kişi, evlenmeyi arzu eder ve bu şahmeran duasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere yedişer kere okursa kısmeti açılır ve kendisi için hayırlı bir evlilik yapar. 

   Günün herhangi bir saatinde okunabileceği gibi en eftal olanı, herkesin uyuduğu ve sessiz bir ortamda Rabbi ile başbaşa kaldığı bir zamanda şahmeran duasını okumaktır. Böylelikle haceti ve niyeti arasına hiç bir vesvese girmez. Dua okunurken abdestli olmaya ve öncesinde iki rekat nafile namazı kılınmasına özen gösterilmelidir. Psikolojik sıkıntılardan kurtulmak için şahmeran duası ne zaman okunur diye sorulduğunda yatsı namazından sonra sessiz bir odaya geçilerek 3 gün boyunca 61 kere şahmeran duasının okunması tavsiye edilir. Aynı zamanda tüm dileklerin kabulü içinde 41 kere bu duayı okumak oldukça etkilidir. 
   ]]>
   Evlilik İçin Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/evlilik-icin-sahmeran-duasi.html Sat, 08 Dec 2018 03:58:22 +0000 Evlilik için Şahmeran Duası Allaah katında kabul olan dualardan birisidir. Sadece evlilik için değil birçok şey için edilebilir. Her dini fiilleri yerine getirirken olduğu gibi bu duayı yapmadan önce abdestli temiz bir şekilde be Evlilik için Şahmeran Duası Allaah katında kabul olan dualardan birisidir. Sadece evlilik için değil birçok şey için edilebilir. Her dini fiilleri yerine getirirken olduğu gibi bu duayı yapmadan önce abdestli temiz bir şekilde besmele, hamdele ve salvele ile başlanılması niyetimizin daha erken gerçekleşmesine vesile olur.

   Bu dua her niyet için farklı sayılarda okunur. Örneğin; sevgi muhabbet için 3 gün 61 defa, rahat uyku için 3 defa, cin ve şeytandan korunmak için her gün sabah akşam birer defa, 3 gün 7  defa dilek için. Bu dua evliliğin kapılarını açmamıza vesile olur. Çok güzel anlamı vardır bu duanın ki bu kadar şeye faydalı olduğu bilinmektedir. Anlamlarına bakarsak Allah'ın varlığını, birliğini, dirliğini ifade eden birçok cümleler vardır. 

   Şu şekilde niyet etme örneği yazayım:

   ''Allah'ım kalbime huzur ve sükunet veren sen olduğun gibi bedenime sağlık ve afiyet veren de sensin. Sen darda kalan her kuluna sınırsız lütuflar arz eder, sonsuz ihsanlar yağdırırsın. Bana da ihsanından ve sınırsız lütfundan bir esinti sun ve beni de kalbimdeki güzel aşka kavuştur.Amin.'' Bu niyetin akabinde 33 kez besmele çekilmeli ve ardından şöyle demeliyiz:

   ''Allah'ım şu halis olan niyetime ruh ver. Amin''Bundan sonra kalbimizi kıbleye dönerek ve ellerimizi açıp gözlerimizi kapatarak huşu içerisinde 3 kez Fatiha Suresi'ni, 3 defa da İhlas suresini okuyarak sonrasında duaya başlayacaz.

   Tabi bu niyeti ederken samimi ve içten olmak şarttır. Şüphesiz ki Allah bizim kalbimizin içindeki her duyguyu,hissi,iyiyi,kötüyü ve nasıl düşündüğümüzü bizden daha iyi bilir.

   Şu duayı okuyalım:

   ''Allah'ım, senin Yüce Kitabın olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın en feyizli ve en bereketli surelerinden ikisi olan Fatiha ve İhlas surelerine sığınarak senden şu okuyacağım şahmeran duasının kabulünü arz ediyorum. Bu istirhamımı Yüce Kitabının sırlı ayetleri hatırına ve surelerin gizli hazineleri hürmetine kabul eyle. Amin'' 
   Ardından şahmeran duasının bir kez Arapça metnini  ve sonra bir kez de Türkçe mealini okuyup duamızı sonlandırmalıyız.
   ]]>
   Şahmeran Duası Anlamı https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 22:13:48 +0000 Şahmeran duası anlamı, Bu dua özellikle içeriğinde Allah'ın isimlerinin yer alması nedeniyle okuyan kişinin dileklerinin kabul olmasına vesile olmaktadır. Ayrıca yine Allah'ın isimlerinin yer alması dileklerin çok çabuk kabul Şahmeran duası anlamı, Bu dua özellikle içeriğinde Allah'ın isimlerinin yer alması nedeniyle okuyan kişinin dileklerinin kabul olmasına vesile olmaktadır. Ayrıca yine Allah'ın isimlerinin yer alması dileklerin çok çabuk kabul olmasını sağlamaktadır. Şahmeran duasının okunabilmesi için kişilerin mutlak suretle abdestli olmaları gerekmektedir. Bu duanın okunmasına başlamadan önce özellikle hamdele, besmele ve salvele ile başlanması okunacak olan duanın kabul olmasına vesile olur. 

   Şahmeran duası yedi gün süreli okunan duadır. Duanın okunarak dileklerin dilenmesi ile tüm sıkıntılardan kurtularak isteklerin gerçekleşmesi niyet edilir. Bu duanın içerisinde Esma-i ilahiler ve özellikle kelime-i Tevhid olması dileklerin kabul olmasında çok etkilidir. Özellikle sevgi ve şefkat bekleyen isteyen ve arzu eden kişilerin Şahmeran duasını yürekten inanarak üç günde her gün altmış bir defa okuması gerekir. Ayrıca duanın günde yedi defa okunması kişilerin nazardan korunmasına da vesile olur. Özellikle nefsin ve  şeytanın kötülüklerinden korunmada, kalp ferahlığında, yaşanacak kötülüklerin uzaklaştırılmasında Şahmeran duası çok etkilidir. 

   Şahmeran duasının anlamı

   Yaşamda olan her şeye hayat veren, ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Yarabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan hikmet sahibi Yarabbim sen saklı ve gizli her şey bilirsin ve işitirsin. Rabbim  her şeye merhamet edensin. yarabbim senden başka ilah yoktur ve her şeyin ortaksız, tek ve sadece yaratıcısıdır. Eşi benzeri bulunmayan Yarabbim sen yaradılana karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Yarabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hikmet ve hakkı ile bilerek açan Allah'ım, senin gücün her şeye yeterli ve kadirdir. Allah'ım, sen tüm arşın ve kalan her şeyin sahibisin. Acizlik, gaflet ve hatalardan uzak olan Allah'ım bizim için senden başka ilah yoktur. Zamanı geldiğinde ölenleri diriltecek olan Yarabbim, bütün varlıkların gerçek varisidir.  Allah'ım tüm güzel isimler sadece sana aittir ve senden başka ilah yoktur. 

    Biz Müslümanlar için yaradan ve peygamber efendimiz (s.a.v.) en değerlilerimizdir. İnanışların kutsallığını hissettiren ve yaşatan dinimizin duaları da bir o kadar kıymetli ve değerlidir. Şahmeran duası da bu dualardan bir tanesidir. Özellikle dileklerinin kabul olup gerçekleşmesini isteyen kişiler Şahmeran duasını okuyarak Yaradana sığınır ve dileğinin olması için çaba sarf ederek okurlar ve sonucunda da arzu edilen ve istenen dilekler Allah tarafından kabul edilir. Şahmeran duasının anlam içerisinde Allah'ın isimleri ve özellikleri çok fazla geçtiğinden duanın okunmadan önce mutlaka kişilerin abdestli ve uygun şekilde olması gerekir. 
   ]]>
   Şahmaran Duasının Anlamı https://www.sahmeranduasi.org/sahmaran-duasinin-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 22:33:59 +0000 Şahmaran Duası, Uzun yıllardan beri insanlar tarafından okunan Şahmaran Duası Cenab-ı Allahın yanında makbul olan ve kabul olunan dualardan biri olduğuna inanılır. Şahmaran duasında  Esmaül hüsnadan bulunan Allah'ın Şahmaran Duası, Uzun yıllardan beri insanlar tarafından okunan Şahmaran Duası Cenab-ı Allahın yanında makbul olan ve kabul olunan dualardan biri olduğuna inanılır. Şahmaran duasında  Esmaül hüsnadan bulunan Allah'ın en güzel isimleri bulunduğundan tüm dilekler için okunabilen  etkisi oldukça çabuk görülen bir duadır. İnsan üzerinde bıraktığı manevi etkisi oldukça fazladır. İnsanda ferahlama ve rahatlama sağlar. 

   Şahmaran Duasının Anlamı

   Kainatta var olan bütün mahlukata hayat vererek, onları ayakta tutan sensin, gerçek hayat sahibi Rabbim, senden başka bir ilah daha yoktur. Yarattığı her şeyden daha yüce olan, Hikmet Sahibi olan Rabbim, sen gizli ve saklı her şeyi bilir ve işitirsin hiç bir şey senden gizli kalmaz. Sen her şeye ve her zaman çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı olan Rabbim senden başka bir ilah daha yoktur. Eşin ve benzerin bulunmayan Rabbim. Sen yaratılanlara karşı çok merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük, merhametli ve yarattığı her şeye galip olan Rabbim, senden başka bir ilah daha yoktur. Her şeyi gerçek hakkı ile bilen ve her şeyi de hikmeti ile açan Allah’ım, her şeylere gücü yeten Kadir olan Allah'ım, Büyük Arşın, kainatın ve her şeyin tek sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatadan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah daha yoktur. Ölenleri tekrar diriltecek olan ve yarattığı tüm varlıkların gerçek varisi Allah’ım, senden başka bir ilah daha yoktur, bütün ve en güzel isimler sadece sana aittir.

   ]]>
   Şahmeran Duası Nihat Hatipoğlu https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-nihat-hatipoglu.html Sun, 09 Dec 2018 17:09:37 +0000 Şahmeran Duası Nihat Hatipoğlu; Farsça bir kelime olan Şahmeran kelimesi, "Yılanların Kralı" anlamına gelmektedir. Şahmeran duası birçok dua kitabı ve internette yer almakta ve içeriği bakımından Esmaül Hüsna isimler Şahmeran Duası Nihat Hatipoğlu; Farsça bir kelime olan Şahmeran kelimesi, "Yılanların Kralı" anlamına gelmektedir. Şahmeran duası birçok dua kitabı ve internette yer almakta ve içeriği bakımından Esmaül Hüsna isimlerinden oluşmaktadır. Kim tarafından tertip edildiği yada faziletlerinin tam olarak ne olduğu hakkında söylemlerden başka herhangi bir kaynak yoktur. Bir televizyon kanalında bu konuda açıklama yapan Nihat Hatipoğlu'nun da görüşü bu şekildedir. Hatipoğlu bu konuda şu şekilde söylüyor; " Duanın kaynağı yok. Kitaplarda böyle bir dua var ama duaları çevirip yaldızlıyorlar ve birçok duayı bir araya getirip bunlara Şahmeran duası gibi isimler koyuyorlar. Şahmeran kelimesi İslam Tarihi ile ilgili bir kelime değildir ve İslâmî yönden hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Fakat güzel olan her dua yapılabilir. Ismi ne olursa olsun ya da ismi hiç olmasa bile her dua yapılır." 

   Şahmeran Duası Faziletleri;

   Yukarıda belirttiğimiz gibi kaynağı belli olmayan, dua kitaplarında ve internette bulunan Şahmeran Duasının Faziletleri de şu şekilde verilmektedir. Muhabbet isteyen kişilerin üç gün süreyle altmış bir kere okuması gerekiyor. Bir isteğin bir dileği olan kişiler için kırkbir kere okumaları öneriliyor. Uyku sorunu yaşayanların yatmadan önce üç defa okumaları gerektiği söylenir. Bunların haricinde, günahlardan af dilemek, kötü ve haram işlerden uzaklaşmak, şeytanın ve cinlerin şerrinden korunmak, psikolojik sorunlardan kurtulmak için her gün sürekli sabah akşam okunmalıdır diye tavsiye ediliyor. Unutulmamalıdır ki dualarda önemli olan Allah'u Teâlâ'ya olan samimiyettir. Ayrıca hadisle de belirtildiği üzere duanın kabul olacağından şüphe duymadan dua edilmelidir. Nitekim Cenabı Hakk en nihayetinde bütün duaları kabul buyurur.

   Şahmeran Duası; Her şeye Hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim. Senden başka İlah yoktur. Her şeyden Yüce olan Hikmet sahibi Rabbim. Sen gizli ve saklı her şeyi bilir ve işitirsin. Sen çok merhametlisin. Herşeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim. Senden başka İlah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim. Sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim. Senden başka İlah yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyi Hikmet ile açan Allah'ım. Her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım. Büyük arşın ve her şeyinin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah'ım. Senden başka İlah yoktur. Öğlenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım. Senden başka İlah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir. 
   ]]>
   Şahmeran Duası Meali https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-meali.html Mon, 10 Dec 2018 00:24:25 +0000 Şahmeran Duası Meali; Şahmeran duası her türlü dilek için okunması gereken kıymetli dualardandır. Duanın içerisinde Allah'ın isimleri bulunduğu için kişi tüm dilek ve istekleri için kıymetlidir. Kişi bir şeyi çok is Şahmeran Duası Meali; Şahmeran duası her türlü dilek için okunması gereken kıymetli dualardandır. Duanın içerisinde Allah'ın isimleri bulunduğu için kişi tüm dilek ve istekleri için kıymetlidir. Kişi bir şeyi çok istediğinde gücünün yetmediği şeyler vardır ki bunlarda dua ile kabul olunur. Dualar kişi ve Allah arasında kurulan bir bağdır. Kimi ellerini çok kaldırarak kimi sessiz kimi sesli edilen ama amacın Allah'tan istenilen isteklerin kabul olması için okuması gereken Şahmeran duasını dilekleriniz ne olursa olsun okuyabilirsiniz. bunlara örnek olarak sınava girecek kişiler için, evlenemeyen kişilerin kısmetini açmak için,  kaybettiği kişiyi veya eşyayı bulmak için, işlerinin yolunda gitmemesinde iş kısmetini açmak isteyenler sıkıntı zamanlarında okunabilmektedir. Duayı okurken kişi her zaman olduğu gibi abdest ile başlamalıdır.  

Dikkat edilmesi gereken asıl konu Şahmeran duasını okurken ki sayı ve sürekli okuyup ara verilmemesidir. Ayrıca niyet etmek duanın yarısıdır denildiğini bilirsiniz. Abdestli olarak başlamak gereken dua niyet edildikten sonra ilk önce salavat getirilir ise daha çabuk kabul olunmaktadır. Her zaman için her duanın başında salavat getirmek Peygamberimize saygı ve sünnettir.. Salavat ile Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine Rabbim duaları daha çabuk kabul etmekte olduğu için dua etmeden ve dua bitiminde salavat çekilmesi çok etkili olmaktadır. Dua hasta kişi için okunacak ise en az yedi kere okunması gerekmektedir. Kelime-i tevhit bulunduğu için hasta kişiler okuduğunda hastalığına şifa olan dua ile iyileşmektedir. Eşi ile sevgi ve aralarında muhabbet kalmayan kişiler bu dua ile aralarında sevgi ve saygı Allah.'ın izni ile olacaktır. 

Evde kalmış ve kısmeti açılmayan kişiler evlenmek istediğinde duayı 3 gün 61 kere ara vermeden okumalıdır. Diğer  dilekler için 41 kere ara vermeden okunması gereken dua ile kişi isteklerine kavuşacaktır. Geceleri uyuyamayanlar ve rüyalarında korkan kişiler duayı 3 kere okuması gerekmektedir. Haset kişilerin kötü gözlerinden ve kötülüklerinden, nazardan korunmak  için de 7 kez ara vermeden okunması gerekmektedir. Duayı her gün sabah ve akşamları bir defa okunması halinde günahların affı istenebilir. Bütün dualar tek sayıda okunur çift sayı okunmamasının sebebi cennetin kapılarının da tek sayıda bulunması diyebiliriz.

Şahmeran Duası Meali;  Şahmeran duasında Allah'ın isimleri olduğundan her dilek için okunabilir. Kaybedilen sevgiliyi esas alan şahmeran hikayesi eskiden günümüze kadar bilinmektedir. Kişi şunu unutmamalıdır ki yalancı dünyada her kişinin istek ve arzuları vardır. Bir şeyi istediğinde hemen olsun istemektedir. Eğer bir şeyin olmasını Allah istemiyor ise o isteği o kişinin için hayırlı olmadığı içindir. Yada daha iyi şeyleri nasip edeceği içindir. Bu dünyaya olmayan arzu ve istekler mutlaka daha fazlasıyla ahirette bizi bulacağını kişinin bilmesi gerekmektedir.
]]> Kısmet Açmak İçin Şahmeran Duası https://www.sahmeranduasi.org/kismet-acmak-icin-sahmeran-duasi.html Mon, 10 Dec 2018 07:21:23 +0000 Kısmet Açmak İçin Şahmeran Duası, oldukça etkili bir duadır. Özellikle kısmet açmak için okunan şahmeran duasını günün en verimli saatleri olan sabah ve akşam namazlarının ardından okunması daha hayırlıdır. Her dua da Kısmet Açmak İçin Şahmeran Duası, oldukça etkili bir duadır. Özellikle kısmet açmak için okunan şahmeran duasını günün en verimli saatleri olan sabah ve akşam namazlarının ardından okunması daha hayırlıdır. Her dua da olduğu gibi şahmeran duasında da niyet çok önemlidir. Öncelikle niyetiniz kısmet açmak ise, niyette ısrarla istemek daha hayırlıdır. Hiç bir duanın red edilmediği mübarek cuma gecelerinde kısmet açmak için şahmeran duası okunması bazı alimlere göre tavsiye edilmektedir. Ayrıca şahmeran duasını ard arda 7 gün boyunca 7 kere okunması gerekir. Aynı şekilde 21 gün boyunca 21 kere okunması da uygundur. Kısmet açmak için şahmeran duası kılınan iki rekatlık hacet namazından sonra okunması daha etkilidr. Bazı alimlerin görüşlerine göre de kılınan ikindi namazının hem ardından kıbleye doğru yönelerek şahmeran duasının okunması ardından niyet edilmesi daha etkili bir dua olduğu görüşündedir. 

Kısmet Açmak İçin Okunan Şahmeran Duası

Şahmeran duasının içinde Allahu Tealanın mübarek ismi şerifleri yer almaktadır. Bu nedenle kısmet açmak için ve bir çok istek ve murad için şahmeran duası okunur. Kısmet açmak için okunan şahmeran duasını 7 kere Fatiha suresi, 7 kere İhlas suresi, 7 kere Felak suresi, 7 kere Nas suresi ve 1 kere Ayet-el kürsi duasından sonra okumak, bu dileklerin kapılarını açar. İşsizlik sorunu yaşayan, iş bulur. Evlenemeyen kişi, evleneceği kişiyi bulur. Hayatında ters giden herşey düzelir. Bu nedenle kısmet açmak için şahmeran duası oldukça hayırlı bir duadır. Ayrıca kısmetinin kapalı olduğunu düşünen bir çok kişi şahmeran duasını evlerinin veya iş yerlerinin duvarına asar. Sabah namazının ardından 70 kere şahmeran duasını okuyan bekar bir kişi, hayırlı bir eş ile evlenir. Aynı zamanda şahmeran duasının yanı sıra Furkan suresinin 74. ayetini ve Taha suresinin 131 ve 132. ayetlerini de okuyup ardından kısmet açmak için şahmeran duasını okumak daha etkilidir. 
]]>
Şahmeran Duası Fazileti https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-fazileti.html Mon, 10 Dec 2018 21:15:54 +0000 Şhmeran duası faziletleri, Şahmeran duası halk arasında çokça okunan ve her derde deva olarak bilinen faziletli bir duadır. Şahmeran duasının faziletini alabilmek için ise öncelikle halis bir kalp ve imanla okumak çok önem Şhmeran duası faziletleri, Şahmeran duası halk arasında çokça okunan ve her derde deva olarak bilinen faziletli bir duadır. Şahmeran duasının faziletini alabilmek için ise öncelikle halis bir kalp ve imanla okumak çok önemlidir. Şahmeran duasını okumaya başlamadan evvel abdest alınması da bir etkendir. Nasıl ki bir ilacı kullanırken kullanımına uygun olmasına dikkat ediyorsak, duaya niyet etmeden önce de bir takım uygulamalar vardır ki duanın kabulünü hızlandırır.

Şahmeran duasının da okunacak konuya göre rakam ve günleri vardır. Fazileti bol tılsımı çok etkili olan bu duayı;
 • Sevenler kavuşmak için,
 • İnsanlar niyetlerinin kabulü için,
 • Şeytan ve cinin şerrinden korunmak için,
 • Nazardan korunmak için,
 • Depresyon gibi ruhani hastalıkların tedavisi için de okunur.
Şahmeran duası da bütün her sıkıntı için ayrı rakam ve belirli günler boyunca okunur. Bunun sebebi ise her sıkıtının farklılık göstermesidir. Bu sıkıntıların çözümlenme süresi ve insan üzerinde ki ağırlık etkileri farklı olduğu için alimler tarafından belirlenen gün ve rakama uymak, şahmeran duası faziletlerini görmek de fayda sağlar. Bu sıkıntı ve rakamları şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Dileklerin kabulü için üç gün boyunca yedi kere okunmalıdır.
 • Sevgi, muhabbet, aşk ve aşk acısı için üç gün boyunca altmış bir defa okunmalıdır.
 • Her niyet için kırk bir defa okunmalıdır.
 • Nazara karşı yedi defa okunmalıdır.
 • Cin ve şeytanın şerri ve büyüden korunmak için sabah akşam birer defa okunmalıdır.
 • Günahların affı ve bağışlanmak için sabah ve yatsı namazı sonrasında birer kez okunmalıdır.
Şahmeran duası faziletlerini tam olarak görebilmek için; başta da belirttiğimiz gibi abdestli olarak besmele ile salavat-i şerif çekerek başlamakta fayda vardır.]]>
Şahmeran Duası Hikayesi https://www.sahmeranduasi.org/sahmeran-duasi-hikayesi.html Tue, 11 Dec 2018 10:04:02 +0000 Şahmeran duası hikayesi, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde görülen bir yılandan çıktığı söylenir. Şahmeran üst kısmı insan olan alt kısmı ise yılan şeklindedir diye efsaneler arasındadır. Şahmeran duası hikayesi is Şahmeran duası hikayesi, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde görülen bir yılandan çıktığı söylenir. Şahmeran üst kısmı insan olan alt kısmı ise yılan şeklindedir diye efsaneler arasındadır. Şahmeran duası hikayesi ise son zamanlarda İnternet sitelerinde en çok aranan dualar arasında yer almaktadır. Şahmeran duası kuran da geçmediği halde bir çok kişi şah meran duası yerine  başka duaları koyarak şahmeran duası başlığı altında inananları kandırmaktadır. Şahmeran duasının hikayesine gelecek olursak şah meran diye okunan inletenlerden dolaşan duanın okunmasının faziletleri olduğu söylenmektedir. 

Şahmeran duasını okuyan kişinin hangi isteği varsa bu  isteğini belli sayıda okunması taktirde duanın kabul olunacağı söylenmektedir. Bu duanın okunmasının yada çok gözde olmasının en büyük sebebi ise herhangi bir kişinin istediği kişiyi dua ile kendisine aşık veya bir muhabbet içine gireceği inancıdır. Ancak bu duanın Allahın önceden insan için belirlediği kaderi değiştiremeyeceğine inanan kişiler okurlar. Ancak İnternet sitelerinde dolaşan şahmeran duası diye okuduğumuz başka dualar vardır. Eğer siz okuduğunuz bu duayı herhangi bir istek doğrultusunda değil de sadece Allah rızası için okunmuşsa duanın insana sevap kazandırması da söz konusu olabilir. Ancak sitelerde gördüğümüz büyük çoğunluğunun aynı duayı yazdığı şahmeran duası diye adlandırılan duanın aslında Allah'ın isimlerinin yer aldığı görülmektedir. Peygamber efendimizin de dile getirdiği gibi Allah'ın isimlerinin her derde deva getirdiği, her sıkıntılı durumun çözüme kavuşabileceği söz konusudur. Yani şahmeran duası hikayesi bu duanın kabulünün sebebi okuduğumuz dua sayesinde değilde dua içinde yer alan Allah'ın isimlerinden gelen bir mucize olduğu söz konusudur.

Şahmeran efsanesi:

Günümüzden binlerce yıl öncesinde Mersinin Tarsus ilçesinde Meran denilen yılanlar varmış bu yılanlar çok zeki ve iyi yüreklilermiş. Bu yılanların başında da şahmeran denilen bir yılan varmış. Bu yılanı diğerlerinden ayıran özellik üst tarafı insan olması imiş. Bu yılanların bulunduğu yere bir insan girmiş. Şahmeranla konuşup dışarı çıkmış, şahmerana kimseye konuştukları hakkında bir şey söylemeyeceği hakkında söz vermiş. O dönemin hükümdarının oğlu hastalanmış iyileşmesi içinde şahmeranın etini pişirilip yemesi lazım imiş. Bu dutyan genç padişahın şahmeranın yerini söyleyen kişinin vezirlik ile ödüllendirileceğini duyunca padişaha şahmeranın yerini söylemiş. işte bu hikayede şahmeran efsanesi olarak yayılmış.
]]>